Het Beweeg-Advies – Amsterdam

Het Beweeg-Advies

Het Beweeg-Advies

(informatie voor zorgprofessionals)

Het protocol Beweeg-Advies is opgesteld door de Verenigde Amsterdamse Fysiotherapeuten(VAF) op verzoek van huisartsen met bemiddeling van de Eerste Lijn Amsterdam(ELA).
Het Beweeg-Advies is een geprotocolleerde kortdurende interventie van drie contacten met het doel  de interne motivatie van de cliënt om  zich te verbinden met de omgeving, daar met plezier te gaan bewegen en het vol te houden, te versterken middels een passend advies. Het advies zal de keuze bevatten van zelfstandig of naar een activiteit in de buurt of naar programma’s in de eerste – of 2e lijn. Het is een advies dat aansluit bij  zijn/haar beweegmogelijkheden op basis van zijn/haar persoonlijke wensen, ervaring in bewegen, fysieke belastbaarheid, mogelijkheden en motivatie. De huisarts, als spin in het web van ketenzorg, kan verwijzen voor een Beweeg-Advies, maar zelf vragen naar een Beweeg-Advies is via DTF mogelijk met de daarbij horende voorwaarden.

In het Beweeg-Advies wordt uitgegaan van gezondheidspromotie. Het is clientcenterd, directief en niet aan een Diagnose Behandel Code gebonden. Middels het International Classification of Functioning worden de aanwezige bronnen voor het versterken van de interne motivatie en zelfmanagement opgespoord. Er wordt gebruik gemaakt van motivational interview, oplossingsgericht coachen en middelen aangereikt tot zelfmonitoring. Het Beweeg-Advies volgt het proces van methodisch fysio- en oefentherapeutisch handelen en verslaglegging. Het wordt als zodanig geregistreerd in het EPD en afgesloten met een evaluatie en rapportage aan de verwijzer.