Het Brein Beweegt! – Paramedisch Centrum Admiraal de Ruijter – Amsterdam

Het Brein Beweegt!

Het Brein Beweegt!

Functioneel trainen stimuleert lichaam en brein.

Eva is algemeen fysiotherapeut, met 2,5 jaar werkervaring in het revalidatie centrum Reade.

Inmiddels heb ik een oefenprogramma van 12 weken opgezet voor ouderen met geheugenproblemen, dit heet: “het brein beweegt” bewegen om niet te vergeten.

Wilt u meer informatie? Of u aanmelden voor een beweeggroep “Het Brein Beweegt”?  Dat kan telefonisch via 020 – 686 67 23 of via de tabbladen inschrijven of contact op deze website.

Voor het starten van een beweeggroep ‘Het Brein Beweegt’ zijn er twee mogelijkheden: 1. Er gaat bij 4 aanmeldingen een beweeggroep van start op de maandag bij PMC Admiraal de Ruyter of 2. er kan een beweeggroep gestart worden op locatie. Als zorgprofessional kunt u hiervoor een aanvraag indienen en op deze wijze een groep aanmelden.

Naast het organiseren van de beweeggroepen “Het Brein Beweegt” voor de praktijk geef ik les op de opleiding fysiotherapie in Amsterdam.

In de praktijk richt ik mij met name op reuma, hand en neurologie patiënten. Ook de reguliere revalidatie spreekt mij aan. cliënten begeleiden naar een zo optimaal zelfstandig leven is mijn doel. Dit doe ik door zo functioneel mogelijk te oefenen gericht op situaties in het dagelijks leven. Samen maken we een plan en strategie, zo bereiken we een maximaal resultaat.

Meer weten over vergeten

www.alzheimer-nederland.nl

Mantelzorg

www.dementieonline.nl

www.alzheimerassistent.nl

Sociale kaart dementie

Wij verzamelen momenteel informatie om een sociale kaart dementie voor de wijk Bos en Lommer beschikbaar te kunnen stellen.