Psychosomatische fysiotherapie & Stresshantering – Paramedisch Centrum Admiraal de Ruijter – Amsterdam

Psychosomatische fysiotherapie & Stresshantering

Psychosomatische fysiotherapie & Stresshantering

Bij mij in de praktijk voor psychosomatische therapie en stresshantering kunt u terecht voor analyse, advies en behandeling wanneer u spannings- of stressklachten ervaart.

Voor meer informatie over Psychosomatische fysiotherapie en het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Linda via 06 246 13 279. Op dit moment start ik alle nieuwe behandeltrajecten via beeldbellen op. Hulp nodig? Neem contact op!

Wat zijn spanningsklachten?

Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Lichaam en geest zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden, met andere woorden je lichaam heeft invloed op je geest en je geest heeft invloed op je lichaam.

De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en geestelijke belasting, in relatie tot de omgeving

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, confl icten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.
Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in:

Lichamelijke klachten zoals:

Psychische klachten zoals:

Kortom… u bent uit balans

Patientenfolder

Hoe komt u weer in balans?

De therapie wordt door een bij het KNGF en de NFP geregistreerde fysiotherapeut gegeven. Hij werkt volgens het biopsychosociale model.
Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten, bij de behandeling betrokken worden.

Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatische behandeling bestaat uit therapeutisch lichaamswerk. Door lichaamsbewustwordings oefeningen en mindfulness oefeningen wordt het contact met het lichaam verbeterd, zodat spanningssignalen eerder worden herkend. Door ontspannings- en ademhalingsoefeningen wordt geleerd de spanning in het lichaam te reguleren waardoor het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning wordt hersteld. Bij de behandeling worden therapeutische gesprekken gevoerd met als doel de problemen helder te krijgen, te verwerken en beter te leren hanteren of indien mogelijk op te lossen. Cognitieve gedragstherapie komt aan de orde om meer inzicht te krijgen in gedachten, emoties en gedrag. De behandeling vindt individueel plaats.

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Doel van psychosomatische fysiotherapie

Het doel van psychosomatische fysiotherapie is het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen lichaam en geest. Bij de therapie staan de volgende aspecten centraal:
• Aanleren van ontspanning en bewust worden van uw ademhaling;
• Aanvoelen en leren respecteren van uw eigen grenzen;
• Activeren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met uw klachten;
• Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren;
• Inzicht krijgen in de oorzaak en/of het in stand houden van uw klacht;
• Opvoeren van belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting;
• Verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.

Werkwijze

De psychosomatische werkend fysiotherapeut kan u begeleiden, waarbij de behandeling gericht is op het herstellen van de balans tussen spanning en ontspanning. Omdat er een samenhang bestaat tussen lichaam en geest, komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Ook wordt de invloed van uw leef- en werkomstandigheden onderzocht.

De behandeling

De behandeling bestaat uit houding- en bewegingsoefeningen, bewustzijnsoefeningen, ontspanningsoefeningen en ademoefeningen. Dit wordt ondersteund met therapeutische gesprekken (coaching). Op deze manier leert u invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u tijdens en na afloop van de therapie in staat bent om uw klachten beter aan te pakken.

Bron: www.psychosomatischefysiotherapie.nl

Voor meer informatie over Psychosomatische fysiotherapie en het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Linda via 06 246 13 279. Ook voor online hulp via beeldbellen kun je terecht bij mij (in tijden van Corona).