Psychosomatische fysiotherapie & Stresshantering – Amsterdam

Psychosomatische fysiotherapie & Stresshantering

Psychosomatische fysiotherapie & Stresshantering

Bij mij in de praktijk voor psychosomatische therapie en stresshantering kunt u terecht voor analyse, advies en behandeling wanneer u spannings- of stressklachten ervaart.

Wat zijn spanningsklachten?

Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Lichaam en geest zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden, met andere woorden je lichaam heeft invloed op je geest en je geest heeft invloed op je lichaam.

De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en geestelijke belasting, in relatie tot de omgeving

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, confl icten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.
Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in:

Lichamelijke klachten zoals:

Psychische klachten zoals:

Kortom… u bent uit balans

Patientenfolder

Hoe komt u weer in balans?

De therapie wordt door een bij het KNGF en de NFP geregistreerde fysiotherapeut gegeven. Hij werkt volgens het biopsychosociale model.
Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten, bij de behandeling betrokken worden.

Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatische behandeling bestaat uit therapeutisch lichaamswerk. Door lichaamsbewustwordings oefeningen en mindfulness oefeningen wordt het contact met het lichaam verbeterd, zodat spanningssignalen eerder worden herkend. Door ontspannings- en ademhalingsoefeningen wordt geleerd de spanning in het lichaam te reguleren waardoor het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning wordt hersteld. Bij de behandeling worden therapeutische gesprekken gevoerd met als doel de problemen helder te krijgen, te verwerken en beter te leren hanteren of indien mogelijk op te lossen. Cognitieve gedragstherapie komt aan de orde om meer inzicht te krijgen in gedachten, emoties en gedrag. De behandeling vindt individueel plaats.

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Het doel van de therapie kan zijn:

Bron: www.psychosomatischefysiotherapie.nl

BodyMindCoaching

Gezonder leven en het ‘anders doen’ is makkelijke gezegd dan gedaan. Weten dat het verstandig is om te bewegen, regelmatig en gezond te eten, niet te roken en weinig alcohol te drinken en stress te voorkomen, is vaak niet genoeg om het ook echt anders te doen. Het aanpssen van je leefstijl en het vooral ook volhouden, vraagt om tijd, geduld, bewustzijn en inspanning. Begeleiding en samen met iemand een plan van aanpak maken kan net dat extra steuntje in de rug zijn, waardoor het wel lukt.

Vind je het tijd voor meer vitaliteit en energie of heb je het advies van de huisarts of de praktijkondersteuner gekregen om je leefstijl onder de loep te nemen dan kun je bij mij terecht voor BodyMindCoaching.

Voor meer informatie over Psychosomatische fysiotherapie of BodyMindCoaching en het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Linda via 06 246 13 279